Założenia ogóle:

Statystycznie wirusem HBV i HCV zakażony jest co 12-sty człowiek na świecie. Zakażenia te nie dają typowych objawów lub są całkowicie bezobjawowe, co powoduje, że większość osób nie wie, że została zakażona. Brak świadomości istniejącego ryzyka i niepodejmowanie leczenia może powodować w przypadku obu zakażeń nieodwracalne konsekwencje zdrowotne, a nawet śmierć.

Program edukacyjny dotyczący profilaktyki zakażeń HBV i HCV dla uczniów szkół ponadpodstawowych jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń HBV i HCV. Jednym ze sposobów przeciwdziałania tej sytuacji jest podnoszenie poziomu wiedzy pozwalającej na rozpoznawanie i unikanie sytuacji narażenia na zakażenia, podejmowanie działań profilaktycznych a także rozpoznanie zakażenia i przez to zapobieganie jego dalszemu rozprzestrzenianiu się. Kształtowanie zachowań zdrowotnych również w zakresie przeciwdziałania chorobom zakaźnym stanowi ważny element działań edukacyjnych w szkole.

Założenia realizacji programu:

1. Cel główny

 • Upowszechnienie wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy na temat wirusowego zapalenia wątroby typu B i C.

2. Cele szczegółowe

 • Przekazywanie wiedzy na temat ryzyka zakażenia HBV i HCV

 • Uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki w tym zakresie

 • Pobudzenie do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych

 • Kształtowanie postawy tolerancji i zrozumienia wobec osób zakażonych

3. Adresaci programu

 • Uczniowie szkół ponadpodstawowych

4. Realizatorzy

 • Program może być realizowany przez nauczyciela biologii, wychowania do życia w rodzinie, wychowania fizycznego, pielęgniarkę szkolną lub innego nauczyciela posiadającego przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej.

5. Materiały edukacyjne

 • Poradnik dla koordynatora

 • Spoty edukacyjne

 • Plakat

 • Prezentacja multimedialna

 • Zakładka o WZW do książki

6. Miejsce zajęć w programie szkoły

 • Program wpisuje się w treści nauczania przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, wychowanie fizyczne i biologia.

7. Sposób realizacji programu

 • Organizacja spotkania szkoleniowego dla realizatorów programu – zapoznanie z założeniami programu, materiałami edukacyjnymi i zasadami realizacji programu.

 • Poinformowanie rady pedagogicznej przez szkolnych realizatorów o planowanym przeprowadzeniu programu wśród uczniów

 • Opracowanie harmonogramu realizacji programu

 • Przeprowadzenie zajęć z młodzieżą z wykorzystaniem scenariuszy zajęć zamieszczonych w poradniku

 • Indywidualne rozmowy z młodzieżą – w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez uczniów

 • Poinformowanie rodziców o przeprowadzonych zajęciach

 • Ewaluacja programu

8. Ewaluacja programu

 • Ewaluacja służy sprawdzeniu czy osiągnięto założone cele programu. Przewiduje wykonanie wśród uczniów przed przeprowadzeniem zajęć ankiety sprawdzającej poziom ich wiedzy na temat zakażeń wirusami zapalenia wątroby B i C. Tą samą ankietę realizator powinien przeprowadzić po zajęciach, celem porównania wyników.

http://www.gwiazdanadziei.pl/index.php/podstepne-wzw

Kanały informacji

feed-image Źródło RSS

Kontakt

Telefon:


+48 222-500-115

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2021  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach