Badania na nosicielstwo

BADANIA NA NOSICIELSTWO

Próbki do badania kału w kierunku nosicielstwa Salmonella i Shigella u osób zdrowych przyjmowane są w Punkcie Przyjmowania Próbek Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Myślenicach przy ul. Słowackiego 106

Aby wykonać badanie należy:

1. Wpłacić przelewem 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych) 

Numer konta:

85 1010 1270 0037 0822 3100 0000 

Nazwa odbiorcy:

WSSE Kraków, ul. Prądnicka 76, 31 – 202 Kraków

Tytułem:

Imię i nazwisko osoby, której dotyczy badanie

2. W Punkcie Przyjmowania Próbek okazać kserokopię dowodu wpłaty i odebrać pojemniki na próbki oraz zlecenie i wytyczne dotyczące pobierania próbek [ZLECENIE I WYTYCZNE ] oraz zapoznać się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną na tablicy po prawej stronie przy wejściu [INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH].

3. Do Punktu Przyjmowania Próbek dostarczyć trzy próbki kału pobrane zgodnie z zaleceniem wraz z wypełnionym zleceniem i dowodem wpłaty.

4. Odebrać wyniki badania w „Punkcie Przyjmowania Próbek”, tel. (+48) 12 272-06-06 wew. 24, 12 272-08-85 wew. 24 najwcześniej po 8 dniach od daty dostarczenia próbek.

Wydawanie pojemników na próbki:

poniedziałek - piątek

7.30 - 15.05

Przyjmowanie próbek do badania:

poniedziałek, środa

7.45 - 10.00

Wydawanie wyników badań:

poniedziałek - piątek

7.30 - 15.05

5. Na podstawie wyników badań lekarz podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący zadania służby medycyny pracy wydaje orzeczenie lekarskie:

a) o zdolności do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby;
b) o czasowych lub trwałych przeciwwskazaniach do wykonywania prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151) jedynym wymaganym dokumentem dotyczącym dopuszczenia do pracy pracownika jest orzeczenie lekarskie.

UWAGA: Uczniowie/studenci/doktoranci, posiadający skierowanie wystawione przez dyrektora szkoły/rektora uczelni są zwolnieni z opłaty za badanie.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o  zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2018 r. poz. 151).

W przypadku zmian informacje będą aktualizowane na bieżąco.

Kontakt

Telefon:


+48 222-500-115

 

e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

> więcej

2024  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myślenicach